I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIII/630/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) 4,18 4,51
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,30 6,80
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 9,84 10,63
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,76 2,98
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,76 2,98
c) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody    
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

 - dla gospodarstw domowych 5,43 5,86
 - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 6,31 6,81
 - dla pozostałych odbiorców usług 5,43 5,86
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)    
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego    
 - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,17 7,74
 - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 11,58 12,51
b) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody    
 - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80
 - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80

 

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXI/324/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) 4,18 4,51
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,30 6,80
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 9,84 10,63
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,76 2,98
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,76 2,98
c) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody    
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

 - dla gospodarstw domowych 13,44 14,52*
 - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 13,44 14,52
 - dla pozostałych odbiorców usług 13,44 14,52
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)    
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego    
 - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,56 8,16
 - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 12,36 13,35
b) dla rozliczeń z urządzenia pomiarowego    
 - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 12,36 13,35
b) dla rozliczeń ryczałtowych wg przeciętnych norm zużycia wody    
 - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80
 - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,67 1,80

* - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XXXI/325/17 z dnia 22 marca 2017 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłatę w wysokości 5,54 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

Znajdź nas na FB

Początek strony