{multithumb}

W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 i potwierdzony odpowiednim certyfikatem. W roku 2010 w przedsiębiorstwie odbył się drugi audyt recertyfikujący, który potwierdził zgodność wprowadzonego systemu ze zmienioną normą ISO 9001:2008.

Najważniejsze założenia i cele systemu określa Polityka Jakości, jej uzupełnieniem jest zestaw procedur i instrukcji stosowanych na codzień w działalności firmy.

 

Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu prowadzi politykę jakości zorientowaną na ciągłe doskonalenie świadczonych usług i osiąganie pełniejszego zadowolenia klientów poprzez:

 1. zarządzanie jakością
 2. monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów
 3. integrację załogi wobec celów jakościowych

Główne cele Polityki Jakości:

 1. zadowolenie klientów z dostarczanych usług
 2. wzrost prestiżu, umocnienie pozycji firmy oraz potwierdzenie opinii o Spółce jako partnerze godnym zaufania
 3. racjonalizacja organizacji działań

realizowane przez:

 1. świadczenie usług zgodnych z obowiązującymi przepisami
 2. zachowanie ciągłości świadczonych usług poprzez sprawnie działający system organizacyjno-techniczny
 3. prowadzenie działalności proekologicznej w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego
 4. prowadzenie polityki efektywnego rozwoju firmy w oparciu o stosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
 5. podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich świadomości na temat wpływu “jakości” na satysfakcję z pracy oraz zadowolenie klientów
 6. działalność i klarowną komunikację społeczną na terenie funkcjonowania Spółki

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za realizację Polityki Jakości, deklaruje doskonalenie SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 poprzez realizację celów dotyczących jakości oraz wspieranie załogi przedsiębiorstwa w realizowaniu przyjętych założeń.

Oświęcim, dnia 9.07.2010 r.

Znajdź nas na FB

Początek strony