Internetowe Biuro Obsługi Klienta

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wdrożyło i udostępnia swoim Klientom Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Dzięki systemowi IBOK Klienci Spółki uzyskają bezpośredni i całodobowy dostęp do swoich rozliczeń (łącznie z możliwością pobrania w formacie PDF wystawionej faktury) oraz innych przydatnych informacji dotyczących posesji, których są właścicielami. Wprowadzony system iBOK, dzięki proponowanym modułom tematycznym, ułatwia szybkie i bezproblemowe uzyskanie najpotrzebniejszych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, w tym:

  • dane klienta: wyświetlanie danych Klienta (nazwa, adres) wraz z listą posesji,
  • umowy: wyświetlanie danych wybranej umowy (na życzenie Klienta można dołączyć skan podpisanej umowy),
  • wodomierze: wyświetlanie listy liczników w menu (z możliwością filtrowania po numerze fabrycznym) ze szczegółami wybranego licznika: numer, data legalizacji, status, właściciel, data przyjęcia do ewidencji, stosowana taryfa rozliczeń itd.
  • odczyty: wyświetlanie informacji o wprowadzonych odczytach (ich dacie, typie, zużyciu) na każdym z użytkowanych wodomierzy,
  • faktury: lista faktur Klienta pozwala szczegółowo przeglądać ich treść, dla faktur wystawionych od 1.06.2014 r. jest możliwość podglądu faktury w formacie PDF,
  • rozrachunki: umożliwia wyświetlenie listy faktur i innych operacji (przedpłaty, nadpłaty) z możliwością filtrowania oraz podziałem na dokumenty zapłacone i niezapłacone, wyświetlane są również informacje: numer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, data płatności (w pozycji tej udostępniamy dodatkowo możliwość opłacenia faktury poprzez system płatności internetowych PayByNet - szczegóły poniżej),
  • do pobrania: możliwość ściągnięcia na dysk klienta dokumentów udostępnionych na serwerze,
  • zgłoszenia: możliwość wysyłania wiadomości (reklamacji, zapytań, wniosków),
  • ustawienia: możliwość zmiany hasła Użytkownika.

Uruchomienie IBOK ma na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. Korzystanie z wspomnianej aplikacji umożliwi Państwu łatwe i samodzielne załatwienie spraw takich jak: sprawdzenie stanów wodomierzy, stanu swoich płatności czy historii swoich rozliczeń. IBOK pozwoli na pobranie udostępnionych dokumentów oraz sprawdzenie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna urządzenia pomiarowego.

Warunkiem uruchomienia iBOK jest akceptacja regulaminu korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Spółki wniosku o utworzenie konta - pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan), osobiście lub za pomocą formularza online. W ciągu 14 dni od daty jego złożenia użytkownik otrzymuje na adres e-mail indywidualny login oraz hasło (jednorazowe), którym posługuje się przy logowaniu do systemu.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Wniosek o utworzenie (aktualizację/usunięcie) konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta - onlineUsługa informacyjna SMS/e-mail

Dodatkową usługą (choć niezależną i możliwą do uruchomienia bez posiadania konta w IBOK) jest usługa informacyjna pozwalająca na otrzymywanie przez Klienta powiadomień o wystawianych fakturach lub mijających terminach ich płatności (jeśli nie zostały wcześniej uregulowane). Powiadomienie o wystawionej fakturze wysyłane jest w chwili wystawienia faktury w systemie rozliczeniowym PWiK. Nie dotyczy to faktur wystawianych przez odczytywaczy bezpośrednio u Klienta. Powiadomienia o upływającym terminie płatności nieopłaconej faktury (na 3 dni przed, w dniu i 5 dni po terminie) mogą być stosowane dla wszystkich faktur niezależnie od trybu ich wystawienia.

Wszystkie powiadomienia mogą być wysyłane za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) lub za pomocą wiadomości e-mail. Aby otrzymywać powiadomienia drogą mailową i/lub poprzez wiadomości SMS, należy wypełnić i dostarczyć wniosek dostępny na stronie Spółki - pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan), osobiście lub za pomocą formularza online, a także zaakceptować odpowiedni regulamin.

Powiadomienia SMS wysyłane są z numeru +48 601 337 099. Osobom korzystającym z usługi sugerujemy dodanie numeru do zestawu kontaktów w telefonie.

Regulamin usługi informacyjnej SMS/e-mail

Wniosek o włączenie (aktualizację/wycofanie) usługi informacyjnej SMS/e-mail - onlinePłatności PayByNet

PayByNet to system bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta. PayByNet jest jedynym w Polsce serwisem umożliwiającym realizację płatności bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy sklepu (z wykorzystaniem technologii systemu rozliczeniowego ELIXIR).

Wadą wyżej wspomnianego systemu jest stosunkowo niewielka liczba banków realizujących płatności PayByNet - liczymy jednak, że wraz z upływem czasu oferta systemu PayByNet będzie się rozszerzać.

Znajdź nas na FB

Początek strony