Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:

„Pomoc techniczna i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania siecią wodociągową”


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na zamówienie pn. jak wyżej.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania poniżej oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 7.06.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zmiana postanowień SIWZ".

Pliki do pobrania:

Data 7.06.2017
Wielkość pliku 62 KB
Pobierz 48

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 181.42 KB
Pobierz 61

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 96.5 KB
Pobierz 45

Data 31.05.2017
Wielkość pliku 129.56 KB
Pobierz 45

Znajdź nas na FB

Początek strony