Zamówienia rozstrzygnięte

Przedmiot zapytania:

"Badanie rocznego sprawozdania finansowego PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za rok 2017 i 2018"

Ilość zgłoszonych ofert: 15

Data rozstrzygnięcia: 19.09.2017 r.

Wybrano ofertę złożoną przez:

Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie LEXTON z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. 1 Maja 161

Przedmiot przetargu:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu"

Ilość zgłoszonych ofert: 5

Data rozstrzygnięcia: 20.03.2017 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%

Wybrano ofertę złożoną przez:

ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Przedmiot zapytania:

"Wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu za 2016 rok"

Ilość zgłoszonych ofert: 17

Data rozstrzygnięcia: 24.08.2016 r.

Wybrano ofertę złożoną przez:

Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie LEXTON z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. 1 Maja 161

Przedmiot przetargu:

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do celów grzewczych do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu"

Ilość zgłoszonych ofert: 2

Data rozstrzygnięcia: 27.07.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%

Wybrano ofertę złożoną przez:

ONICO Energia Sp. z o.o. S.K.A., ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

Przedmiot przetargu:

"Modernizacja sieci wodociągowej w Oświęcimiu przy ulicach: Przecznej, Jagiełły i Batorego metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego"

Ilość zgłoszonych ofert: 15

Data rozstrzygnięcia: 20.05.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%

Wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U. ELEKTRO-WIERT Jerzy Czernik i Piotr Czernik, ul. Borów 3 39-400 Tarnobrzeg

Przedmiot przetargu:

"Przegląd i konserwacja urządzeń instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu"

Ilość zgłoszonych ofert: 3

Data rozstrzygnięcia: 12.04.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena ryczałtowa

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a lok. 35, 00-684 Warszawa

Przedmiot przetargu:

"Modernizacja sieci wodociągowej w Oświęcimiu przy ul. Cynkowej i Krzywej metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego"

Ilość zgłoszonych ofert: 23

Data rozstrzygnięcia: 29.03.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena ryczałtowa

Wybrano ofertę złożoną przez:

Eltorbud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Kopernika 9/2 , 84-200 Wejherowo

Przedmiot przetargu:

"Projekt budowlano-wykonawczy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Wałowej, Krótkiej i Cichej w Oświęcimiu"

Ilość zgłoszonych ofert: 5.

Data rozstrzygnięcia: 21.03.2016 r.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena ryczałtowa.

Wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice.

Przedmiot przetargu:

"Modernizacja sieci wodociągowej w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego"

Ilość zgłoszonych ofert: 21.

Data rozstrzygnięcia: 10.03.2016 r.

Wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Inżynieryjna DRILL-BUD Piotr Bobruk ul. Jana Kilińskiego 1, 23-300 Janów Lubelski

Przedmiot przetargu:

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie realizacji inwestycji  "Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim"

Ilość zgłoszonych ofert: 3.

Data rozstrzygnięcia: 19.10.2015 r.

Wybrano ofertę Banku Pekao S.A.

Przedmiot przetargu:

"Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim"

Liczba zgłoszonych ofert: 6.

Data rozstrzygnięcia: 1.10.2015 r.

Wybrano ofertę konsorcjum:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) - ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa
  • ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa (Partner Konsorcjum)- ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa
  • "Komabud" Firma Budowlana Kowalski, Mazur sj. (Partner Konsorcjum) - ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim

Przetarg na:
Sprzątanie pomieszczeń w kompleksie budynków Stacji Uzdatniania Wody Zasole w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Data rozstrzygnięcia: 14.02.2011 r.

Do realizacji zadania wybrano konsorcjum firm:
ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów i NOVIA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów.

Przetarg na:
budowę Biura Obsługi Klienta wraz z częścią administracyjną z dostosowaniem do wymogów planu ochrony SUW Zasole oraz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych

Data rozstrzygnięcia: 1.10.2010 r.

Przetarg wygrało:
Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A., 40-059 Katowice, ul. Drzymały 15

Cena ofertowa: 3.201.531,58 zł netto

Przetarg na:
budowę hydroforni przy ul. Jagiellończyka w Grojcu (zamówienie sektorowe podprogowe)

Data rozstrzygnięcia: 17.03.2008 r.

Przetarg wygrał:
Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Augustyn, 32-600 Oświęcim, ul. Konopnickiej 4

Za kwotę: 837.519,03 zł netto

Przetarg na:
rozbudowę, przebudowę i nadbudowę laboratorium badania wody oraz budynku portierni wraz z towarzyszącymi robotami inżynieryjnymi w Stacji Uzdatniania Wody Zasole PWiK Oświęcim (zamówienie sektorowe podprogowe)

Data rozstrzygnięcia: 14.11.2008 r.

Przetarg wygrał:
Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Augustyn, 32-600 Oświęcim, ul. Konopnickiej 4

Za kwotę: 981.076,53 zł netto

Znajdź nas na FB

Początek strony