Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Badania laboratoryjne

Laboratorium wykonuje badania dla PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz na zlecenie klienta zewnętrznego. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1353 Polskiego Centrum Akredytacji, który jest formalnym potwierdzeniem, kompetencji laboratorium w systemie zarządzania jakością badań laboratoryjnych. Posiadamy również wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu na wykonywanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Siedziba Laboratorium:
Stacja Uzdatniania Wody  "Zasole"
ul. Ostatni Etap 632-603 Oświęcim
tel.: 33 843-28-14, 843-28-77, wewn. 53, 54
(mapka dojazdu dostępna na stronie "kontakt")

Kierownik Laboratorium:
mgr Zbigniew Wacławek
tel.: 33 843-28-14, 843-28-77, wewn. 54 lub 665-888-920
e-mail: laboratorium@pwik.oswiecim.pl

Podstawę do wykonania badań próbki wody stanowi wypełniony i podpisany przez klienta formularz zlecenia na wykonanie badań (link poniżej), który należy złożyć bezpośrednio lub przesłać do siedziby Laboratorium. Zlecenia przyjmowane są w godzinach pracy laboratorium tj. w dni powszednie w godz. 7:00-14:30.

Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez próbkobiorców laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium zgodnie wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas pobierania i transportu próbek wody (do pobrania poniżej). Próbki takie są przyjmowanie wyłącznie w pojemnikach pobranych przez klienta w naszym laboratorium. W przypadku, kiedy klient musi przedłożyć wynik badań organom urzędowym, wymaga się aby próbka(i) do badania została(y) pobrana(e) przez certyfikowanego próbkobiorcę laboratorium. W takim przypadku koszty badań powiększone zostaną o koszty pobierania próbek i koszt ich transportu do laboratorium.

Próbki do badań są przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00-12:00. Sprawozdania z badań można odebrać indywidualnie w siedzibie laboratorium albo zostają one wysłane wraz z fakturą na adres klienta.

Dokumenty/formularze związane z  badaniami laboratoryjnymi można znaleźć pod linkiem poniżej.

Pliki do pobrania - Laboratorium

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności