Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Jak podłączyć budynek do sieci wodociągowej?

Aby wykonać podłączenie posesji do sieci wodociągowej należy:

1. Złożyć wypełniony formularz wniosku w siedzibie PWiK w Biurze Obsługi Klienta (budynek F). Wniosek dotyczy wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Należy pamiętać o dołączeniu kopii aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczonym obszarem objętym wnioskiem w skali 1:500 lub 1:1000.

2. Na podstawie otrzymanych warunków zlecić opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza, wybranemu przez siebie projektantowi.

3. Projekt należy uzgodnić w siedzibie PWiK dołączając do wniosku minimum dwa jego egzemplarze.

4. Po zatwierdzeniu projektu budowlanego należy zgłosić w siedzibie PWiK:

- nadzór nad robotami budowlanymi,

- odbiór techniczny wybudowanego przyłącza,

- zlecenie wykonania usługi wodociągowej tzw. wcinki do sieci wodociągowej,

- zlecenie wykonania badań laboratoryjnych wody (patrz zakładka "Jak zlecić badanie jakości wody").

5. Protokół odbioru technicznego podpisuje inwestor, wykonawca oraz inspektor PWiK.

6. Po wykonaniu przyłącza i podpisaniu protokołu odbioru należy podpisać przygotowaną w siedzibie Spółki umowę o zaopatrzenie w wodę posesji.

Dokumenty/formularze związane z wykonaniem podłączenia posesji do sieci wodociągowej można znaleźć pod linkiem poniżej.

Pliki do pobrania - Uzgodnienia dokumentacji

Pliki do pobrania - Przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS