Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Jak zawrzeć lub rozwiązać umowę z PWiK?

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę pitną (ew. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) zapraszamy do Biura Obsługi Klienta w siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu (lub zmianie warunków) umowy:

 1. dla odbiorców fizycznych:
  • dowód osobisty,
  • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, umowa najmu),
  • pełnomocnictwo (jeśli o zawarcie umowy występuje pełnomocnik),
 2. dla odbiorców prawnych:
  • dowód osobisty,
  • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, umowa najmu),
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę pitną (ew. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie (pismo lub e-mail). Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie lub w określonych przypadkach za porozumieniem stron.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS