Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Opis projektu

28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu".

Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Oś priorytetowa II ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu?.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 286 504,00 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 314 800,00 PLN, w tym udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 3 667 580,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby użytkowników kanalizacji sanitarnej.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy i Miasta Oświęcim, położonych w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Obszar gminy tworzy 12 sołectw: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze.

W ramach Projektu będą realizowane następujące kontrakty:

Kontrakt 1 ? Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku pompowni, w tym zabudowę nowych pomp, rurażu, armatury technologicznej, przebudowę układu zasilania i sterowania urządzeń, a także instalację systemu dezodoryzacyjnego dla unieszkodliwiania odorów wydzielających się w zbiorniku czerpalnym pomp.

Kontrakt 2 ? Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu

W ramach kontraktu zostanie wybudowane ok. 370 m kanalizacji sanitarnej obejmującej działki przy ul. Kraszewskiego oraz w jej rejonie.

Kontrakt 3 ? Montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu

W zakres inwestycji wchodzi montaż modułów fotowoltaicznych na połaci dachowej budynku pompowni ścieków, celem wspomagania zasilania szafy sterowniczej pompowni.

Kontrakt 4 ? Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową

Zadanie obejmuje budowę i kalibrację modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz utworzenia systemu monitoringu nad siecią wodociągową w oparciu o zakup i instalacje urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem załogi PWiK i włączeniem go do systemu SCADA.

Jednostka realizująca projekt

Za prawidłową realizację projektu odpowiada Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), na którego powołany został Andrzej Janus. Swoje zadania realizował będzie za pośrednictwem Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w składzie:

  1. Kazimierz Homa ? Kierownik JRP

Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej:

  1. Anna Cieciak
  2. Agnieszka Klima
  3. Łukasz Korzec

Zespół ds. bieżącego zarządzania, monitoringu i sprawozdawczości

  1. Jerzy Sapyta
  2. Tadeusz Węgrzyn
  3. Dariusz Cieciak

Przetargi

TUTAJ LINKI GDY BEDA GOTOWE

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności