Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Taryfa aktualna - od 1.02.2024 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.139.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 24.01.2024 r.

Podstawa prawna: art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (obowiązują od 1.02.2024 r. przez trzy kolejne lata):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
(1.02.2024-31.01.2025)

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
(1.02.2025-31.01.2026)

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
(1.02.2026-31.01.2027)
1 Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 7,88 zł 8,20 zł 8,43 zł
2
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 11,56 zł 12,02 zł 12,36 zł
3
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,90 zł 17,60 zł 18,09 zł
4
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,03 zł 16,68 zł 17,15 zł
5
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 8,35 zł 8,65 zł 8,88 zł
6
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 12,50 zł 12,92 zł 13,26 zł
7
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 30,11 zł 31,35 zł 32,20 zł
8
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 22,52 zł 23,37 zł 24,00 zł
9
Woda do celów przeciwpożarowych
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 92,65 zł 95,72 zł 98,40 zł


Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.134.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 5.01.2023 r.

Podstawa prawna: art. 24c ust. 2, art. 24e ust. 3, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków (obowiązują od 13.01.2023 r. przez trzy kolejne lata):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
(13.01.2023-12.01.2024)
Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
(13.01.2024-12.01.2025)
Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
(13.01.2025-12.01.2026)
1 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,30 zł 7,61 zł 7,79 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 9,05 zł 9,26 zł 9,59 zł
2 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,30 zł 7,61 zł 7,79 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 10,97 zł 11,22 zł 11,62 zł
3 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,30 zł 7,61 zł 7,79 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 14,58 zł 14,92 zł 15,45 zł
4
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz na dwa miesiące
cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,30 zł 7,61 zł 7,79 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,50 zł 16,88 zł 17,48 zł
5
Odbiorcy korzystający z własnego ujęcia wody rozliczani raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,30 zł 7,61 zł 7,79 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 9,05 zł 9,26 zł 9,59 zł
6
Odbiorcy korzystający z własnego ujęcia wody rozliczani raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,30 zł 7,61 zł 7,79 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 14,58 zł 14,92 zł 15,45 zł

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.


II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.139.2023 z dnia 4 stycznia 2024 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 24.01.2024 r.

Podstawa prawna: art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (obowiązują od 1.02.2024 r. przez trzy kolejne lata):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
(1.02.2024-31.01.2025)

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
(1.02.2025-31.01.2026)

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
(1.02.2026-31.01.2027)
1 Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 7,88 zł 8,20 zł 8,43 zł
2
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 11,56 zł 12,02 zł 12,36 zł
3
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,90 zł 17,60 zł 18,09 zł
4
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 6,92 zł 7,12 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,03 zł 16,68 zł 17,15 zł
5
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 8,35 zł 8,65 zł 8,88 zł
6
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 12,50 zł 12,92 zł 13,26 zł
7
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 30,11 zł 31,35 zł 32,20 zł
8
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 22,52 zł 23,37 zł 24,00 zł
9
Woda do celów przeciwpożarowych
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,04 zł 7,24 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 92,65 zł 95,72 zł 98,40 zł


Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.135.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 5.01.2023 r.

Podstawa prawna: art. 24c ust. 2, art. 24e ust. 3, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków (obowiązują od 13.01.2023 r. przez trzy kolejne lata):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
(13.01.2023-12.01.2024)
Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
(13.01.2024-12.01.2025)
Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
(13.01.2025-12.01.2026)
1 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,90 zł 15,25 zł 15,39 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 9,58 zł 9,81 zł 10,01 zł
2 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,90 zł 15,25 zł 15,39 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 11,50 zł 11,77 zł 12,04 zł
3 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,90 zł 15,25 zł 15,39 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 15,65 zł 16,04 zł 16,30 zł
4
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz na dwa miesiące
cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,90 zł 15,25 zł 15,39 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 17,57 zł 18,00 zł 18,33 zł

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności