Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmiana cen taryfowych za wodę i ścieki

Informujemy, że 13 stycznia 2024 r. uległy zmianie ceny usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmiany te wynikają z obowiązującej od stycznia ubiegłego roku taryfy ustalonej na okres trzech lat na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" nr KR.RZT.70.134.2022 z dnia 16.12.2022 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 5.01.2023 r.

Jednocześnie na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.139.2023 z dnia 4.01.2024 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 24.01.2024 r. od 1 lutego 2024 r. zmieniają się ceny usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Decyzja ta orzeka o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i wprowadza wspomnianą wyżej nową taryfę opłat za dostarczanie wody pitnej na terenie działania naszego przedsiębiorstwa.

Podsumowując - wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Miasto Oświęcim i Gminy Oświęcim od 1 lutego 2024 r. będą kształtować się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Miasto Oświęcim i Gminy Oświęcim:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

Cena/stawka brutto

1 Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 7,19 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 7,88 zł 8,51 zł
2
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 7,19 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 11,56 zł 12,48 zł
3
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 7,19 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,90 zł 18,25 zł
4
Gospodarstwa domowe - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,66 zł 7,19 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,03 zł 17,31 zł
5
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,32 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 8,35 zł 9,02 zł
6
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,32 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 12,50 zł 13,50 zł
7
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 1 miesiąc cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,32 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 30,11 zł 32,52 zł
8
Pozostali odbiorcy - odczyt z wodomierza głównego i dodatkowego co 2 miesiące cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,32 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 22,52 zł 24,32 zł
9
Woda do celów przeciwpożarowych
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,78 zł 7,32 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 92,65 zł 100,06 zł

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na terenie Gminy Miasto Oświęcim:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

Cena/stawka brutto

1 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz w miesiącu
cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków
7,61 zł 8,22 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 9,26 zł 10,00 zł
2
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 7,61 zł 8,22 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 11,22 zł 12,12 zł
3
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 7,61 zł 8,22 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 14,92 zł 16,11 zł
4
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 7,61 zł 8,22 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,88 zł 18,23 zł
5
Odbiorcy korzystający z własnego ujęcia wody rozliczani raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 7,61 zł 8,22 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 9,26 zł 10,00 zł
6
Odbiorcy korzystający z własnego ujęcia wody rozliczani raz na dwa miesiące
cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 7,61 zł 8,22 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 14,92 zł 16,11 zł

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na terenie Gminy Oświęcim:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka netto

Cena/stawka brutto

1 Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz w miesiącu
cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków
15,25 zł 16,47 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 9,81 zł 10,59 zł
2
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz w miesiącu cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 15,25 zł 16,47 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 11,77 zł 12,71 zł
3
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 15,25 zł 16,47 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 16,04 zł 17,32 zł
4
Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego raz na dwa miesiące cena w zł za 1 m3 odprow. ścieków 15,25 zł 16,47 zł
opłata stała abonamentowa zł/odb./okres rozliczeniowy 18,00 zł 19,44 zł

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności