Uwaga: poniższy formularz jest przetwarzany w naszym przedsiębiorstwie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Wysłanie go w innych dniach/godzinach może wydłużyć czas realizacji.


Zlecenie wykonania usługi sprzętowej

Zlecenie wykonania usługi czyszczenia / udrożnienia kanalizacji lub innej usługi samochodem specjalnym Jelcz WUKO lub Mercedes FFG.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wysłania wniosku.

Dane wnioskodawcy
Proszę podać imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę firmy
Proszę podać numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub numer NIP (w przypadku firmy)
Proszę podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby firmy - ulica, numer
Proszę podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby firmy - kod pocztowy, miejscowość
Podanie numeru telefonu nie jest konieczne, ale pozwoli nam na kontakt z Państwem w przypadku wąptliwości co do wprowadzonych danych
Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o założeniu konta wraz z hasłem jednorazowym oraz pozwoli na przesłanie na swój adres kopii niniejszego wniosku (po zaznaczeniu opcji na końcu formularza)
Zlecam wykonanie usługi polegającej na:
samochodem specjalnym Jelcz WUKO lub Mercedes FFG.
imię, nazwisko, telefon

Termin wykonania usługi zostanie telefonicznie ustalony ze Zleceniodawcą po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Oświadczam, że:
UWAGA! Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem opłat za dojazd (łącznie z powrotem do siedziby Spółki) oraz za postój sprzętu zgodnie z cennikiem.
Proszę wpisać ewentualne uwagi