Jeżeli zauważą Państwo wyciek wody i mają Państwo podejrzenia, że pochodzi ona z sieci wodociągowej, prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia do służb technicznych naszego przedsiębiorstwa pod numerami telefonów 33 843-28-14, 33 843-28-77. Jeżeli natomiast Państwa zdaniem wyciek pochodzi z instalacji wewnętrznej budynku, to należy zwrócić się do właściciela lub administratora budynku z prośbą o podjęcie działań, które zapobiegną dalszemu wyciekowi wody.

W wyniku działania wysokich temperatur i wilgotności powietrza, wilgotność zawarta w powietrzu ulega często skropleniu na zimnej powierzchni rury. Zjawisko to nazywa się potocznie „poceniem się rur” i jest to zjawisko naturalne. W takim przypadku uprzejmie prosimy o wytarcie skroplonej wody i sprawdzenie czy instalacja wodociągowa nie uległa awarii. Poceniu można przeciwdziałać stosując izolację rur za pomocą np. pianki poliuretanowej.

Wykorzystano informacje ze strony internetowej www.aqua.com.pl