Twardość wody - jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu.

Twardość wody dzielimy na:

  • nietrwałą, zwaną też węglanową - która jest generowana przez sole kwasu węglowego,
  • trwałą, która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), ale też siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych.

Ogólna twardość wody jest sumą twardości węglanowej i trwałej.

Nazwa „nietrwała” wynika z faktu, że węglany są nietrwałe i można się ich pozbyć przez przegotowanie wody, natomiast chlorki, siarczany i azotany są trwałe i pozostają się również po przegotowaniu wody. Duża, nietrwała twardość wody stanowi często poważny techniczny problem, gdyż w trakcie wielu procesów technologicznych związanych z podgrzewaniem wody następuje wtedy osadzanie się tzw. kamienia kotłowego. Niedogodności związane z tworzeniem kamienia na urządzeniach rekompensują duże walory zdrowotne wody zawierającej jony wapnia i magnezu. Liczne badania wykazały, że picie wody miękkiej powoduje problemy zdrowotne w układzie krążenia (choroby serca) oraz w układzie pokarmowym (rozpuszczanie śluzówki żołądka).

Jedyną zgodną z układem SI jednostką, w której powinno się wyrażać twardość jest mol/l lub jednostki pochodne (np. mmol/l). W praktyce jednak możemy się spotkać najczęściej z tzw. stopniem niemieckim (on). Jednostka ta odpowiada zawartości 10 mg CaO w litrze wody. We Francji używa się tzw. francuskiego stopnia twardości (of), który odpowiada 10 mg CaCO3/l. W krajach anglosaskich stosuje się jeszcze inne jednostki stopnie angielskie (oe), które odpowiadają w przybliżeniu 0,8on.

 

TWARDOŚĆ OGÓLNA

woda mgCaCO3/l mmol/l mval/l on (dh)
Bardzo
miękka
0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
Średnio
twarda
170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
Bardzo
twarda
> 510 > 5.35 > 10,7 30

KONWERSJA JEDNOSTEK TWARDOŚCI

  mmol/l mval/l on (dh) mgCaCO3/l oe of
1 mmol/l 1,00 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
1 mval/l 0,50 1,00 2,80 50,00 3,51 5,00
1 on (dh) 0,18 0,357 1,00 17,80 1,25 1,78
mgCaCO3/l 0,01 0,02 0,056 1,00 0,07 0,10
1 oe 0,14 0,285 0,798 14,30 1,00 1,43
1 of 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 1,00

W dziale „Kontrola jakości wody” znajdują się dokładne wartości uzyskane dla poszczególnych stacji wodociągowych naszej spółki. Ogólnie można przyjąć, że twardość wody na terenie miasta to około 111 mg CaCO3/l na Zasolu oraz 240-300 mg CaCO3/l na Osiedlu Chemików.

Wykorzystano informacje ze strony internetowej www.mwik.com.pl