W listopadzie 2010 r. zostało oddane do użytkowania zmodernizowane Laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody "Zasole". Inwestycja miała na celu przebudowę istniejących pomieszczeń laboratorium oraz wybudowanie całkowicie nowego budynku dla laboratorium. Uzyskano w ten sposób nowe pomieszczenia dla pracowni mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zapewniono nowoczesne zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla pracowników laboratorium.

Logo PCAProjekt budowlany został opracowany przez Pracownię Projektowo-Usługową "ARCHIS" s.c. a głównym wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Augustyn z Oświęcimia.

Laboratorium zostało dostosowane do obowiązujących wymagań normatywnych i po modernizacji spełnia normy i standardy obowiązujące w tego typu laboratoriach w krajach Unii Europejskiej. Pracownie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne oraz w sprzęt badawczy i kontrolno-pomiarowy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych personelu do pobierania próbek wody oraz wykonywania analiz laboratorium wdrożyło w roku 2012 system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AB 1353. W dniach 16-17.05.2019 r. w laboratorium odbył się audyt recertyfikujący, który potwierdził skuteczność wdrożonego systemu zarządzania wykazując spełnianie przez niego wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Polskie Centrum Akredytacji, jako jednostka akredytująca, uznała kompetencje techniczne laboratorium potwierdzając akredytację na pobieranie próbek wody oraz wykonywanie badań.

Budynek Laboratorium PWiK

Dodatkowo nasze Laboratorium corocznie uzyskuje decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu zatwierdzające Laboratorium PWiK Oświęcim Sp. z o.o. jako spełniające wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

lgc 2011_1 lgc 2011_2

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także własne sprawdzone i zwalidowane procedury badawcze, których poprawność i dokładność sprawdzamy poprzez regularne uczestnictwo z powodzeniem w badaniach biegłości laboratoriów badawczych organizowanych przez wiodących międzynarodowych organizatorów takich badań - firmy LGC Standards oraz ERA Water Company.

 Certyfikat ERA 2017

W celu zachowania poprawności procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. Bardzo wysoka jakość usług, poparta wysokimi kwalifikacjami personelu oraz nowoczesne pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt analityczny to główne atuty naszego laboratorium. Dostarczana przez nas woda jest dokładnie badana a uzyskany certyfikat akredytacji potwierdza, że uzyskane wyniki badań są wiarygodne.

Laboratorium - pracownia fizykochemiczna

 W ramach bieżącej kontroli jakości wody Laboratorium wykonuje:
  1. nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (infiltracyjnych i podziemnych),
  2. analizę jakości wody uzdatnionej poprzez kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody oraz hydroforniach,
  3. analizę jakości wody wtłaczanej do sieci i badanej bezpośrednio u klienta.

Laboratorium - pracownia mikrobiologiczna


Do pobrania:

Laboratorium wykonuje badania dla PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz na zlecenie klienta zewnętrznego. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1353 Polskiego Centrum Akredytacji, który jest formalnym potwierdzeniem, kompetencji laboratorium w systemie zarządzania jakością badań laboratoryjnych. Posiadamy również wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu na wykonywanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Siedziba Laboratorium:
Stacja Uzdatniania Wody  "Zasole"
ul. Ostatni Etap 632-603 Oświęcim
tel.: 33 843-28-14, 843-28-77, wewn. 53, 54
(mapka dojazdu dostępna na stronie "kontakt")

Kierownik Laboratorium:
mgr Zbigniew Wacławek
tel.: 33 843-28-14, 843-28-77, wewn. 54 lub 665-888-920
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawę do wykonania badań próbki wody stanowi wypełniony i podpisany przez klienta formularz zlecenia na wykonanie badań (do pobrania poniżej), który należy złożyć bezpośrednio lub przesłać do siedziby Laboratorium. Zlecenia przyjmowane są w godzinach pracy laboratorium tj. w dni powszednie w godz. 7:00–14:30.

Laboratorium - pracownia fizykochemiczna

Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez próbkobiorców laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium zgodnie wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas pobierania i transportu próbek wody (do pobrania poniżej). Próbki takie są przyjmowanie wyłącznie w pojemnikach pobranych przez klienta w naszym laboratorium. W przypadku, kiedy klient musi przedłożyć wynik badań organom urzędowym, wymaga się aby próbka(i) do badania została(y) pobrana(e) przez certyfikowanego próbkobiorcę laboratorium. W takim przypadku koszty badań powiększone zostaną o koszty pobierania próbek i koszt ich transportu do laboratorium.

Próbki do badań są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-13:00. Sprawozdania z badań można odebrać indywidualnie w siedzibie laboratorium albo zostają one wysłane wraz z fakturą na adres klienta.


Do pobrania:

Data 10.02.2020
Wielkość pliku 647 KB
Pobierz 7

Data 29.03.2016
Wielkość pliku 35.73 KB
Pobierz 453

 

Znajdź nas na FB

Początek strony