Laboratorium wykonuje badania dla PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz na zlecenie klienta zewnętrznego. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1353 Polskiego Centrum Akredytacji, który jest formalnym potwierdzeniem, kompetencji laboratorium w systemie zarządzania jakością badań laboratoryjnych. Posiadamy również wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu na wykonywanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Siedziba Laboratorium:
Stacja Uzdatniania Wody  "Zasole"
ul. Ostatni Etap 632-603 Oświęcim
tel.: 33 843-28-14, 843-28-77, wewn. 53, 54
(mapka dojazdu dostępna na stronie "kontakt")

Kierownik Laboratorium:
mgr Zbigniew Wacławek
tel.: 33 843-28-14, 843-28-77, wewn. 54 lub 665-888-920
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawę do wykonania badań próbki wody stanowi wypełniony i podpisany przez klienta formularz zlecenia na wykonanie badań (do pobrania poniżej), który należy złożyć bezpośrednio lub przesłać do siedziby Laboratorium. Zlecenia przyjmowane są w godzinach pracy laboratorium tj. w dni powszednie w godz. 7:00–14:30.

Laboratorium - pracownia fizykochemiczna

Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez próbkobiorców laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium zgodnie wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas pobierania i transportu próbek wody (do pobrania poniżej). Próbki takie są przyjmowanie wyłącznie w pojemnikach pobranych przez klienta w naszym laboratorium. W przypadku, kiedy klient musi przedłożyć wynik badań organom urzędowym, wymaga się aby próbka(i) do badania została(y) pobrana(e) przez certyfikowanego próbkobiorcę laboratorium. W takim przypadku koszty badań powiększone zostaną o koszty pobierania próbek i koszt ich transportu do laboratorium.

Próbki do badań są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-13:00. Sprawozdania z badań można odebrać indywidualnie w siedzibie laboratorium albo zostają one wysłane wraz z fakturą na adres klienta.


Do pobrania:

Data 10.02.2020
Wielkość pliku 647 KB
Pobierz 7

Data 29.03.2016
Wielkość pliku 35.73 KB
Pobierz 453