W listopadzie 2010 r. zostało oddane do użytkowania zmodernizowane Laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody "Zasole". Inwestycja miała na celu przebudowę istniejących pomieszczeń laboratorium oraz wybudowanie całkowicie nowego budynku dla laboratorium. Uzyskano w ten sposób nowe pomieszczenia dla pracowni mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zapewniono nowoczesne zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla pracowników laboratorium.

Logo PCAProjekt budowlany został opracowany przez Pracownię Projektowo-Usługową "ARCHIS" s.c. a głównym wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Augustyn z Oświęcimia.

Laboratorium zostało dostosowane do obowiązujących wymagań normatywnych i po modernizacji spełnia normy i standardy obowiązujące w tego typu laboratoriach w krajach Unii Europejskiej. Pracownie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne oraz w sprzęt badawczy i kontrolno-pomiarowy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości badań oraz potwierdzenia kompetencji technicznych personelu do pobierania próbek wody oraz wykonywania analiz laboratorium wdrożyło w roku 2012 system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AB 1353. W dniach 16-17.05.2019 r. w laboratorium odbył się audyt recertyfikujący, który potwierdził skuteczność wdrożonego systemu zarządzania wykazując spełnianie przez niego wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Polskie Centrum Akredytacji, jako jednostka akredytująca, uznała kompetencje techniczne laboratorium potwierdzając akredytację na pobieranie próbek wody oraz wykonywanie badań.

Budynek Laboratorium PWiK

Dodatkowo nasze Laboratorium corocznie uzyskuje decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oświęcimiu zatwierdzające Laboratorium PWiK Oświęcim Sp. z o.o. jako spełniające wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

lgc 2011_1 lgc 2011_2

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także własne sprawdzone i zwalidowane procedury badawcze, których poprawność i dokładność sprawdzamy poprzez regularne uczestnictwo z powodzeniem w badaniach biegłości laboratoriów badawczych organizowanych przez wiodących międzynarodowych organizatorów takich badań - firmy LGC Standards oraz ERA Water Company.

 Certyfikat ERA 2017

W celu zachowania poprawności procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. Bardzo wysoka jakość usług, poparta wysokimi kwalifikacjami personelu oraz nowoczesne pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt analityczny to główne atuty naszego laboratorium. Dostarczana przez nas woda jest dokładnie badana a uzyskany certyfikat akredytacji potwierdza, że uzyskane wyniki badań są wiarygodne.

Laboratorium - pracownia fizykochemiczna

 W ramach bieżącej kontroli jakości wody Laboratorium wykonuje:
  1. nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (infiltracyjnych i podziemnych),
  2. analizę jakości wody uzdatnionej poprzez kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody oraz hydroforniach,
  3. analizę jakości wody wtłaczanej do sieci i badanej bezpośrednio u klienta.

Laboratorium - pracownia mikrobiologiczna


Do pobrania: