Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd Spółki.

Walne Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Oświęcim - udział 69,4%,

Gmina Oświęcim - udział 30,6%.


Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza składa się z 5 osób.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 • Joanna Stuglik - przewodniczący RN,
 • Grzegorz Sporysz - wiceprzewodniczący RN,
 • Bartłomiej Krawczyk - sekretarz RN,
 • Stanisław Rydzoń - członek RN,
 • Adam Wałęga - członek RN.

Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Skład osobowy Zarządu:

 • Kazimierz Homa - Prezes Zarządu,

Prokurenci:

 • Andrzej Janus - Dyrektor Generalny,
 • Anna Cieciak - Główny Księgowy,
 • Agnieszka Klima - Kierownik ds. ekonomiczno-finansowych.