Informacje:

  1. Poniższy formularz służy do przesłania odczytu wodomierza, gdy niemożliwe jest dokonanie go w normalnym trybie przez odczytywacza.
  2. Numer ewidencyjny płatnika można znaleźć na zawartej umowie lub fakturze wystawionej przez PWiK Sp. z o.o. (pole: Nabywca)
  3. Jeśli istnieje konieczność podania kilku odczytów z jednej posesji (np. licznik główny i podlicznik) prosimy o podanie każdego z nich w osobnej wiadomości z zaznaczeniem w uwagach, stan którego licznika jest przesyłany.
  4. W celu otrzymania kopii wiadomości z odczytem prosimy o podanie w odpowiednim polu adresu e-mail, na który ta kopia ma być przesłana.

Formularz odczytu wodomierza

Uwaga: wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wysłania wiadomości.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź numer płatnika
Wprowadź swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymać kopię wiadomości