W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz utworzeniem elektronicznego wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT), w którym są zamieszczone numery rachunków rozliczeniowych podatników, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu informuje, że jest podatnikiem dostarczającym towary i usługi na masową skalę, w związku z powyższym korzysta z masowych płatności, a klienci dokonują wpłat na indywidualne rachunki wirtualne. Rachunki te nie są uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe.

Wpłaty dokonane przez naszych Klientów na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego, są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu zamieszczenia w wykazie.

Ponadto informujemy, że w celu zweryfikowania czy rachunek wirtualny wskazany na fakturze jest rachunkiem należącym do Przedsiębiorstwa, należy w wyszukiwarce białej listy wprowadzić numer konta, a nie NIP, REGON czy nazwę podmiotu. Wówczas zostaną wyświetlone dane naszego Przedsiębiorstwa, a pod numerami rachunków rozliczeniowych zostanie wskazana informacja: „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację grupy posłów nr 32747, której treść zamieszczamy poniżej.

Data 10.09.2019
Wielkość pliku 229.51 KB
Pobierz 56