{multithumb}gazela biznesu

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest laureatem XI edycji rankingu "Gazela Biznesu" prowadzonego corocznie od 2000 roku przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik "Puls Biznesu". Podobne zestawienia sporządzają jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii.

 

W pierwszej polskiej edycji rankingu na liście "Gazeli" zostało zamieszczonych 398 przedsiębiorstw, jednak w kolejnych latach ich liczba rosła i w 2007 obejmowała już 3795 podmiotów.

W rankingu nie mogą brać udziału firmy finansowe (banki,  oferujące ubezpieczenia, faktoring). O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.