1. „Pomoc techniczna i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania siecią wodociągową” (rozstrzygnięty)

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu” (unieważniony)

3. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu” (rozstrzygnięty)

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu” (rozstrzygnięty)

5. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową” (unieważniony)

6. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową” (rozstrzygnięty)