Wniosek o włączenie (aktualizację / wycofanie) usługi informacyjnej SMS/e-mail

Przed wypełnieniem prosimy zapoznać się z "Regulaminem usługi informacyjnej SMS/e-mail"

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wysłania wniosku.

Numer ewidencyjny płatnika można znaleźć na zawartej umowie lub fakturze wystawionej przez PWiK Sp. z o.o. (pole: Nabywca)

Dane wnioskodawcy
Numer ewidencyjny płatnika można znaleźć na zawartej umowie lub fakturze wystawionej przez PWiK (pole: Nabywca)
Proszę podać imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę firmy
Proszę podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby firmy - ulica, numer
Proszę podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby firmy - kod pocztowy, miejscowość
Proszę podać nr umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z PWiK
Proszę podać numer telefonu do otrzymywania wiadomości SMS. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać powiadomień za pomocą SMS i nie chcą podawać swojego numeru, proszę wpisać np. 111111111
Proszę podać numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub numer NIP (w przypadku firmy)
Proszę podać adres e-mail do odbierania wiadomości e-mail oraz do ewentualnego otrzymania kopii niniejszego wniosku (po zaznaczeniu opcji na końcu formularza). Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać powiadomień za pomocą e-mail, nie chcą otrzymać kopii niniejszego wniosku i nie chcą podawać nam swojego adresu e-mail, proszę wpisać np. aaa@bbb.cc
Charakter wniosku (proszę wybrać jedną z opcji)
Opcje usługi
Wymagane zgody i oświadczenia (konieczne jest zaznaczenie wszystkich)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Całość obowiązku informacyjnego znajduje się w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w Biurze Obsługi Klienta.