Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.01.2011 r. do 30.04.2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Oświęcim następuje zmiana taryfy za dostawę wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych wynikająca ze wzrostu stawki podatku VAT na te usługi z 7% na 8%.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Podstawa prawna: Art. 24, ust. 1, ust. 11-13 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 146a, pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej z dnia 26.11.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578).

Taryfowa grupa odbiorców Cena za dostarczoną wodę Cena za odprowadzone ścieki komunalne
 
Ceny za 1 m3 wody i ścieków [zł/m3]
  cena netto cena z 8% VAT cena netto cena z 8% VAT
1. Gospodarstwa domowe 3,05 3,29 3,85 4,16
2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym 3,05 3,29 3,85 4,16
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 3,05 3,29 4,70 5,08
4. Pozostali odbiorcy 3,05 3,29 4,70 5,08
5. Odbiorcy ryczałtowi:        
- gospodarstwa domowe 3,05 3,29 3,85 4,16
- prowadzący działalność gospodarczą 3,05 3,29 4,70 5,08
- pozostali odbiorcy 3,05 3,29 4,70 5,08
6. Opłata gminy za wodę pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych, fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz pobranej na cele przeciwpożarowe 3,05 3,29    
 
Miesięczna taryfa abonamentowa:
  cena netto cena z 8% VAT cena netto cena z 8% VAT

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 3, 4 zróżnicowana w stosunku do średnicy wodomierza głównego [zł/odbiorcę*/m-c]:
wodomierze o średnicy do 40 mm 6,00 6,48 - -
wodomierze o średnicy od 41 mm do 100 mm 22,00 23,76 - -
wodomierze o średnicy od 101 mm i wodomierze sprzężone 44,00 47,52 - -

- za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wodomierzy dodatkowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 2, 3, 4; [zł/wodomierz w lokalu lub dodatkowy/m-c]:
niezależnie od średnicy 3,30 3,56 - -

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 5; [zł/odbiorcę/m-c]:
  6,00 6,48 - -

- za gotowość techniczną urządzeń kanalizacyjnych [zł/odbiorcę*/m-c]:
  - - 4,70 5,08

W przypadku ryczałtowych rozliczeń ilości wody pitnej oraz ilości ścieków stosowane będą przeciętne normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz 70).

* - dotyczy każdego punktu poboru wody/odbioru ścieków, w którym zainstalowano wodomierz główny.

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim.

Podstawa prawna: Art. 24, ust. 1, ust. 11-13 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 146a, pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej z dnia 26.11.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578).

Taryfowa grupa odbiorców Cena za dostarczoną wodę Cena za odprowadzone ścieki komunalne
 
Ceny za 1 m3 wody i ścieków [zł/m3]
  cena netto cena z 8% VAT cena netto cena z 8% VAT
1. Gospodarstwa domowe 3,05 3,29 11,00 11,88**
2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym 3,05 3,29 11,00 11,88**
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 3,05 3,29 11,00 11,88**
4. Pozostali odbiorcy 3,05 3,29 11,00 11,88**
5. Odbiorcy ryczałtowi:        
- gospodarstwa domowe 3,05 3,29 11,00 11,88**
- prowadzący działalność gospodarczą 3,05 3,29 11,00 11,88**
- pozostali odbiorcy 3,05 3,29 11,00 11,88**
6. Opłata gminy za wodę pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych, fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz pobranej na cele przeciwpożarowe 3,05 3,29    
 
Miesięczna taryfa abonamentowa:
  cena netto cena z 8% VAT cena netto cena z 8% VAT

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 3, 4 zróżnicowana w stosunku do średnicy wodomierza głównego [zł/odbiorcę*/m-c]:
wodomierze o średnicy do 40 mm 6,00 6,48 - -
wodomierze o średnicy od 41 mm do 100 mm 22,00 23,76 - -
wodomierze o średnicy od 101 mm i wodomierze sprzężone 44,00 47,52 - -

- za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wodomierzy dodatkowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 2, 3, 4; [zł/wodomierz w lokalu lub dodatkowy/m-c]:
niezależnie od średnicy 3,30 3,56 - -

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 5; [zł/odbiorcę/m-c]:
  6,00 6,48 - -

- za gotowość techniczną urządzeń kanalizacyjnych [zł/odbiorcę*/m-c]:
  - - 4,70 5,08

W przypadku ryczałtowych rozliczeń ilości wody pitnej oraz ilości ścieków stosowane będą przeciętne normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz 70).

* - dotyczy każdego punktu poboru wody/odbioru ścieków, w którym zainstalowano wodomierz główny.

** - nadal obowiązują dopłaty Gminy do ceny 1 m3 ścieków komunalnych.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS