Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.04.2007 r. do 31.03.2008 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ogłasza obowiązujące od 1.04.2007 roku do 31.03.2008 roku wysokości opłat za dostawę wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Poniższe taryfy będą obowiązywać na terenie działania firmy tj. na obszarze Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim.

Podstawa prawna:

  • Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
  • Uchwała Rady Miasta Oświęcim Nr VII/54/07 z dnia 28.02.2007 r.
  • Uchwała Rady Gminy Oświęcim Nr V/27/07 z dnia 28.02.2007 r.
Taryfowa grupa odbiorców Cena za dostarczoną wodę Cena za odprowadzone ścieki komunalne
 
Taryfy zmienne za 1 m3 wody i ścieków [zł/m3]
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT
Gospodarstwa domowe 2,50 2,68 3,30 3,53
Pozostali odbiorcy 2,50 2,68 4,10 4,39
Odbiorcy ryczałtowi(*):        
- gospodarstwa domowe 2,50 2,68 3,30 3,53
- pozostali odbiorcy 2,50 2,68 4,10 4,39
Opłata za wodę pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych, fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz pobranej na cele przeciwpożarowe 2,50 2,68    
 
Miesięczna taryfa abonamentowa:

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych; zróżnicowana w stosunku do średnicy wodomierza głównego [zł/odbiorcę/m-c]:
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT
wodomierze o średnicy do 40 mm 4,70 5,03 - -
wodomierze o średnicy powyżej 40 mm do 100 mm 15,00 16,05 - -
wodomierze o średnicy powyżej 100 mm i wodomierze sprzężone 30,00 32,10 - -

- za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wodomierzy dodatkowych; [zł/wodomierz w lokalu lub dodatkowy/m-c]:
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT
niezależnie od średnicy 2,60 2,78 - -

- za gotowość techniczną urządzeń kanalizacyjnych [zł/odbiorcę*/m-c]:
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT
  - - 4,00 4,28

W przypadku ryczałtowych rozliczeń ilości wody pitnej oraz ilości ścieków stosowane będą przeciętne normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz 70).

* - odbiorca w każdym punkcie poboru wody/ścieków, w którym zainstalowano wodomierz główny.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS