Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.05.2012 r. do 30.04.2013 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XIX/384/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT jednostka miary
1. Gospodarstwa domowe
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,46 9,14 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 6,03 6,51 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 5,23 5,65 zł/odbiorcę/m-c
3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,46 9,14 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 6,03 6,51 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 5,23 5,65 zł/odbiorcę/m-c
3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierz dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
4. Pozostali odbiorcy usług
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,46 9,14 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 6,03 6,51 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 5,23 5,65 zł/odbiorcę/m-c
3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
5. Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz celów przeciwpożarowych
cena wody 3,45 3,73 zł/m3
6. Odbiorcy ryczałtowi
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody w ilości określonej przez Ministra Infrastruktury w przeciętnych normach zużycia wody
- gosp. domowe 3,45 3,73 zł/m3
- prowadzący działalność gospodarczą 3,45 3,73 zł/m3
- pozostali 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 3,60 3,89 zł/odbiorcę/m-c

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT jednostka miary
1. Gospodarstwa domowe
1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4,25 4,59 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/odbiorcę*/m-c
2a. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą
1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,15 5,56 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/odbiorcę*/m-c
2b. Pozostali odbiorcy usług
1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,15 5,56 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/odbiorcę*/m-c

 * odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).

 

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXI/153/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT jednostka miary
1. Gospodarstwa domowe
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,46 9,14 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 6,03 6,51 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 5,23 5,65 zł/odbiorcę/m-c
3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,46 9,14 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 6,03 6,51 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 5,23 5,65 zł/odbiorcę/m-c
3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierz dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
4. Pozostali odbiorcy usług
1) cena wody 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,46 9,14 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 6,03 6,51 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 5,23 5,65 zł/odbiorcę/m-c
3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,86 5,25 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 2 miesiące 2,43 2,62 zł/odbiorcę/m-c
- odczyty co 3 miesiące 1,62 1,75 zł/odbiorcę/m-c
5. Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz celów przeciwpożarowych
cena wody 3,45 3,73 zł/m3
6. Odbiorcy ryczałtowi
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody w ilości określonej przez Ministra Infrastruktury w przeciętnych normach zużycia wody
- gosp. domowe 3,45 3,73 zł/m3
- prowadzący działalność gospodarczą 3,45 3,73 zł/m3
- pozostali 3,45 3,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 3,60 3,89 zł/odbiorcę/m-c

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT jednostka miary
1. Gospodarstwa domowe
1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 12,50 13,50** zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/odbiorcę*/m-c
2a. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą
1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 12,50 13,50** zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/odbiorcę*/m-c
2b. Pozostali odbiorcy usług
1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 12,50 13,50** zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/odbiorcę*/m-c

* odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).

** - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XXI/154/11 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w wysokości:

  • dla gospodarstw domowych - 8,10 zł/m3 brutto,
  • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -  7,00 zł/m3 brutto,
  • dla pozostałych odbiorców - 7,00 zł/m3 brutto.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS