Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.05.2013 r. do 30.04.2014 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIV/654/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) 3,65 3,94
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,63 9,32
- odczyty co 2 miesiące 6,14 6,63
- odczyty co 3 miesiące 5,31 5,73
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,98 5,38
- odczyty co 2 miesiące 2,49 2,69
- odczyty co 3 miesiące 1,66 1,79
c) dla odbiorców ryczałtowych 4,60 4,97

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

- dla gospodarstw domowych 4,55 4,91
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 5,45 5,89
- dla pozostałych odbiorców usług 5,45 5,89
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c) 5,05 5,45

 * odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).

 

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXVIII/281/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) 3,65 3,94
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 8,63 9,32
- odczyty co 2 miesiące 6,14 6,63
- odczyty co 3 miesiące 5,31 5,73
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 4,98 5,38
- odczyty co 2 miesiące 2,49 2,69
- odczyty co 3 miesiące 1,66 1,79
c) dla odbiorców ryczałtowych 4,60 4,97

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

- dla gospodarstw domowych 12,00 12,96**
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 12,00 12,96**
- dla pozostałych odbiorców usług 12,00 12,89**
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c) 5,00 5,40

* odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).

** - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XXXVIII/282/13 z dnia 27 marca 2013 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w wysokości:

  • dla gospodarstw domowych - 6,76 zł/m3 brutto,
  • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -  4,16 zł/m3 brutto,
  • dla pozostałych odbiorców - 4,16 zł/m3 brutto.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS