Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr L/940/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) 3,85 4,16
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 6,14 6,63
- odczyty co 2 miesiące 4,90 5,29
- odczyty co 3 miesiące 4,49 4,85
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 2,48 2,68
- odczyty co 2 miesiące 1,24 1,34
- odczyty co 3 miesiące 0,83 0,90
c) dla odbiorców ryczałtowych    
- odbiorcy główni rozliczani co 3 miesiące 4,13 4,46
- pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co miesiąc 1,42 1,53
- pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co 2 miesiące 0,71 0,77

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

 - dla gospodarstw domowych 4,77 5,15
 - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 5,65 6,10
 - dla pozostałych odbiorców usług 4,77 5,15
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)    
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego    
 - odczyty co miesiąc 7,58 8,19
 - odczyty co 2 miesiące 6,34 6,85
 - odczyty co 3 miesiące 5,93 6,40
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego    
 - odczyty co miesiąc 2,48 2,68
 - odczyty co 2 miesiące 1,24 1,34
 - odczyty co 3 miesiące 0,83 0,90
c) dla rozliczeń z wodomierza własnego    
 - rozliczenie co miesiąc 7,58 8,19
 - rozliczenie co 2 miesiące 6,34 6,85
d) dla rozliczeń ryczałtowych    
 - rozliczenie co miesiąc 6,52 7,04
 - rozliczenie co 2 miesiące 5,81 6,28

 

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr LII/391/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) 3,85 4,16
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- odczyty co miesiąc 6,14 6,63
- odczyty co 2 miesiące 4,90 5,29
- odczyty co 3 miesiące 4,49 4,85
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- odczyty co miesiąc 2,48 2,68
- odczyty co 2 miesiące 1,24 1,34
- odczyty co 3 miesiące 0,83 0,90
c) dla odbiorców ryczałtowych    
 - odbiorcy główni rozliczani co 3 miesiące 4,13 4,46
 - pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co miesiąc 1,42 1,53
 - pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co 2 miesiące 0,71 0,77

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

- dla gospodarstw domowych 12,50 13,50*
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 12,50 13,50
- dla pozostałych odbiorców usług 12,50 13,50
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)    
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego    
 - odczyty co miesiąc 7,53 8,13
 - odczyty co 2 miesiące 6,29 6,79
 - odczyty co 3 miesiące 5,88 6,35
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego    
 - odczyty co miesiąc 2,48 2,68
 - odczyty co 2 miesiące 1,24 1,34
 - odczyty co 3 miesiące 0,83 0,90
c) dla rozliczeń ryczałtowych    
 - rozliczenie co miesiąc 6,47 6,99
 - rozliczenie co 2 miesiące 5,76 6,22

* - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr LII/392/14 z dnia 26 marca 2014 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłatę w wysokości 6,00 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS