Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Środki na rozbudowę sieci

Wodociągi Oświęcim pozyskały kwotę 920.890 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji "gospodarka wodno-ściekowa".

Celem planowanych działań jest poprawa istniejącej infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody i bezpieczeństwa pożarowego oraz poprawa hydraulicznych warunków pracy sieci wodociągowej, co wpłynie na polepszenie jakości wody pitnej oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości rozwoju gospodarczego regionu.

W ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego zostaną wykonane następujące prace:

  1. budowa 0,413 km sieci wodociągowej w miejscowości Grojec, która stanowić będzie drugostronne zasilanie w wodę pitną sołectwa Stawy Grojeckie oraz rejonu ul. Czajki,
  2. przebudowa 0,795 km sieci wodociągowej w miejscowościach Dwory Drugie i Rajsko polegająca na wymianie rurociągów azbestocementowych na rurociągi spełniające współczesne standardy techniczne i jakościowe.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności