Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.05.2009 r. do 30.04.2010 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za dostawę wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zatwierdzone Uchwałą Nr XLV/484/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2009 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami.

Taryfowa grupa odbiorców Cena za dostarczoną wodę Cena za odprowadzone ścieki komunalne
 
Ceny za 1 m3 wody i ścieków [zł/m3]
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT
1. Gospodarstwa domowe 2,94 3,15 3,74 4,00
2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym 2,94 3,15 3,74 4,00
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 2,94 3,15 4,55 4,87
4. Pozostali odbiorcy 2,94 3,15 4,55 4,87
5. Odbiorcy ryczałtowi:        
- gospodarstwa domowe 2,94 3,15 3,74 4,00
- prowadzący działalność gospodarczą 2,94 3,15 4,55 4,87
- pozostali odbiorcy 2,94 3,15 4,55 4,87
6. Opłata gminy za wodę pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych, fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz pobranej na cele przeciwpożarowe 2,94 3,15    
 
Miesięczna taryfa abonamentowa:
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 3, 4 zróżnicowana w stosunku do średnicy wodomierza głównego [zł/odbiorcę*/m-c]:
wodomierze o średnicy do 40 mm 5,50 5,89 - -
wodomierze o średnicy od 41 mm do 100 mm 20,00 21,40 - -
wodomierze o średnicy od 101 mm i wodomierze sprzężone 40,00 42,80 - -

- za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wodomierzy dodatkowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 2, 3, 4; [zł/wodomierz w lokalu lub dodatkowy/m-c]:
niezależnie od średnicy 3,00 3,21 - -

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 5; [zł/odbiorcę/m-c]:
  5,50 5,89 - -

- za gotowość techniczną urządzeń kanalizacyjnych [zł/odbiorcę*/m-c]:
  - - 4,50 4,82

W przypadku ryczałtowych rozliczeń ilości wody pitnej oraz ilości ścieków stosowane będą przeciętne normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz 70).

* - odbiorca w każdym punkcie poboru wody/ścieków, w którym zainstalowano wodomierz główny.

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim.

Taryfy za dostawę wody pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 11 marca 2009 r.

Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami.

Taryfowa grupa odbiorców Cena za dostarczoną wodę Cena za odprowadzone ścieki komunalne
 
Ceny za 1 m3 wody i ścieków [zł/m3]
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT
1. Gospodarstwa domowe 2,94 3,15 9,00 9,63**
2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym 2,94 3,15 9,00 9,63**
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 2,94 3,15 9,00 9,63**
4. Pozostali odbiorcy 2,94 3,15 9,00 9,63**
5. Odbiorcy ryczałtowi:        
- gospodarstwa domowe 2,94 3,15 9,00 9,63**
- prowadzący działalność gospodarczą 2,94 3,15 9,00 9,63**
- pozostali odbiorcy 2,94 3,15 9,00 9,63**
6. Opłata gminy za wodę pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych, fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz pobranej na cele przeciwpożarowe 3,00 3,21    
 
Miesięczna taryfa abonamentowa:
  cena netto cena z 7% VAT cena netto cena z 7% VAT

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 3, 4 zróżnicowana w stosunku do średnicy wodomierza głównego [zł/odbiorcę*/m-c]:
wodomierze o średnicy do 40 mm 5,50 5,89 - -
wodomierze o średnicy od 41 mm do 100 mm 20,00 21,40 - -
wodomierze o średnicy od 101 mm i wodomierze sprzężone 40,00 42,80 - -

- za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wodomierzy dodatkowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 1, 2, 3, 4; [zł/wodomierz w lokalu lub dodatkowy/m-c]:
niezależnie od średnicy 3,00 3,21 - -

- za gotowość techniczną urządzeń wodociągowych, dla grupy taryfowej wymienionej w pkt. 5; [zł/odbiorcę/m-c]:
  5,50 5,89 - -

- za gotowość techniczną urządzeń kanalizacyjnych [zł/odbiorcę*/m-c]:
  - - 4,50 4,82

W przypadku ryczałtowych rozliczeń ilości wody pitnej oraz ilości ścieków stosowane będą przeciętne normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz 70).

* - odbiorca w każdym punkcie poboru wody/ścieków, w którym zainstalowano wodomierz główny.

** - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XXXII/231/09 z dnia 11 marca 2009 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w wysokości:

  • dla gospodarstw domowych - 5,63 zł/m3 brutto,
  • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 4,76 zł/m3 brutto,
  • dla pozostałych odbiorców - 4,76 zł/m3 brutto.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS