Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr VII/96/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r.

Podstawa prawna: art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) 4,03 4,35
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,29 6,79
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 9,90 10,69
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,68 2,89
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,68 2,89
c) dla rozliczeń ryczałtowych    
- podłączenia główne, odbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 8,82 9,53
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

 - dla gospodarstw domowych 4,90 5,29
 - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 5,78 6,24
 - dla pozostałych odbiorców usług 4,90 5,29
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)    
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego    
 - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,68 8,29
 - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 12,68 13,69
b) dla rozliczeń ryczałtowych    
 - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73
 - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73

 

II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015 r.

Podstawa prawna: art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) 4,03 4,35
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,29 6,79
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 9,90 10,69
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,68 2,89
- w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 2,68 2,89
c) dla rozliczeń ryczałtowych    
- podłączenia główne, odbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 8,82 9,53
- pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73
- pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73

 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie cena, stawka netto cena, stawka z podatkiem VAT

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł)

 - dla gospodarstw domowych 13,00 14,04*
 - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą 13,00 14,04
 - dla pozostałych odbiorców usług 13,00 14,04
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)    
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego    
 - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,68 8,29
 - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 12,68 13,69
b) dla rozliczeń ryczałtowych    
 - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73
 - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 1,60 1,73

* - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr VI/36/15 z dnia 18 marca 2015 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłatę w wysokości 5,54 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS